{loadmoduleid 92}

 

 

 

Classicale Werkgroep
Kerk en Israël Utrecht

Protestantse Kerk in Nederland

Wie zijn wij?

De Protestantse Kerk in Nederland heeft in (bijna) iedere classis, provincie of combinatie van provincies

een werkgroep die zich bezighoudt met Kerk en Israël.

Wij zijn de Classicale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht.

Wij zijn er allereerst ter ondersteuning van de plaatselijke werkgroepen en commissies voor Kerk en Israël.

Daarnaast kunnen kerkenraden en ambtsdragers een beroep op ons doen.

Ook individuele personen kunnen met vragen op het terrein van Kerk en Israël bij ons terecht.