Classicale Werkgroep
Kerk en Israël Utrecht

Protestantse Kerk in Nederland


Wybrand Ganzevoort



In de geschiedenis van Suriname hebben de Joden hun eigen plaats. Vorig jaar had het Joods Historisch Museum daar al een mooie tentoonstelling over, met een bijbehorend boek: Joden in de Cariben. Nu is er het boek van Ben Ipenburg, Joden in Suriname, ISBN 9789491858017, waarin hij het verhaal uitvoerig vertelt: het grote aandeel van de Joden in de vestiging in de nieuwe wereld, nadat ze uit Spanje en Portugal waren verdreven, eerst vooral in Brazilië, later ook in Suriname, Curaçao en Noord Amerika. Hun belangrijke rol in het handelsnetwerk dat rond de Atlantische Oceaan werd opgebouwd. Hun aandeel in de plantages, en ja, ook in de slavenhandel. De manier waarop in Suriname een eigen vorm van Jodendom groeide, soms tot ontzetting van rabbijnen uit Amsterdam. De manier waarop ze omgingen met gekleurde Joden, kinderen van Joodse mannen en hun slavinnen. Hun aandeel in het culturele leven in Suriname. Kortom, voor geïnteresseerden in de geschiedenis van Suriname een heel aantrekkelijk boek. Jammer alleen dat de schrijver geen Hebreeuws kent, zoals op enkele plaatsen blijkt. Maar hij heeft heel veel literatuur verwerkt en hij vertelt met kennelijk enthousiasme de verhalen over de Joden in Suriname.

Ben Ipenburg, Joden in Suriname, ISBN 9789491858017