{loadmoduleid 92}

 

 

 

Classicale Werkgroep
Kerk en Israël Utrecht

Protestantse Kerk in Nederland

Kasjroet – kieskeurig leven


Kasjroet houdt in: rituele bereiding van voedsel, een zeer belangrijk onderdeel van het Joodse leven. Door koosjer voedsel te eten komt het Jood-zijn dicht bij huis en dicht bij het eigen lichaam. We kunnen drie kasjroet-wetten onderscheiden:

1. Het verbod om bepaalde diersoorten te nuttigen, bijv. varken, paard, haas en konijn.
2. Het gebod om vlees van toegestane zoogdieren voor consumptie geschikt te maken door:
a. koosjer slachten
b. poorsjen, dwz. het verwijderen van verboden delen
c. koosjer maken, dwz. het bloed uit het vlees halen
3. Het verbod om melk- en vleesspijzen samen te bereiden of samen te eten. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om vlees in boter te braden. Om vergissingen te
voorkomen, worden melk en vlees in de keuken volkomen gescheiden. In de Joodse keuken is een melk-aanrecht en een vlees-aanrecht, twee afwasbakken met
bijbehoren en twee sets pannen, servies, bestek en tafellinnen. Ook in de koelkast en op het fornuis moeten melk en vlees uit elkaar gehouden worden

Inkopen zullen, zoveel mogelijk, gedaan worden bij een koosjere slager of bakker. Verder bestaat er een kasjroetlijst met producten met het stempel ORT. Deze zijn “onder rabbinaal toezicht” gecontroleerd en zijn dus voor gebruik toegestaan.

Traditioneel is de praktijk van het kasjroet een zaak van de vrouw des huizes. Het hele gezin vertrouwt er volkomen op dat zij koosjer voedsel bereidt. Daarmee is de grote verantwoordelijkheid van Joodse vrouwen voor het leven van alledag onderstreept.

Waarom is kasjroet belangrijk? Het is als een gebod van God gegeven door de openbaring op de berg Sinaï. Een deel van deze openbaring werd opgeschreven in de Tora, de vijf boeken van Mozes. Een ander deel van de openbaring bleef mondeling. Beide zijn nodig. Anders zouden de voorschriften betreffende kasjroet onduidelijk blijven.

Niet voor alle voorschriften is een rationele verklaring te vinden. Dat hoeft ook niet, want de Schepper weet wat goed voor ons is. Kasjroet is niet louter een zaak van hygiëne. Kasjroet heeft te maken met de heiliging van het leven. Mensen hebben met dieren gemeen dat ze voedsel nodig hebben om te kunnen leven. Maar mensen kunnen afstand nemen van hun lichamelijke behoeften. Ze kunnen leren zich te matigen en te beheersen. Kasjroet kan voor mensen een middel zijn om zich geestelijk te verheffen. Wie bewust omgaat met het dagelijkse voedsel, staat bewust in heel het leven. Het kasjroet sluit de zorg in voor een gezond lichamelijk en geestelijk leven, in gehoorzaamheid aan de Schepper.


Julia van Rijn


gepubliceerd 1992