.


Classicale Werkgroep
Kerk en Israël Utrecht

Protestantse Kerk in Nederland

Leerhuis Bunnik -Odijk 2019

In het voorjaar van 2019 wordt, net als in voorgaande jaren, vanuit Bunnik en Odijk een gezamenlijk leerhuis georganiseerd. In het leerhuis proberen we op joodse manier de Bijbel te lezen, door vragen te stellen aan de tekst. Daardoor gaan we ook met andere ogen lezen en komen accenten anders te liggen.

Voor het leerhuis 2019 is het thema: “Meelezen met de synagoge”.

In de synagoge wordt iedere week een stuk gelezen uit de Tora (de eerste vijf Bijbelboeken). Zo wordt in een jaar tijd de hele Tora gelezen. Een weekportie heet een sidra of parasja. In het leerhuis lezen we vier avonden de sidra mee van de week waarin die avond valt.
Eind januari is de sidra aan de beurt, waarin verteld wordt over de gave van de Tien Woorden. Met deze sidra begint het leerhuis. Natuurlijk wordt die ook besproken. De volgende avonden lezen we over de tabernakel, het gouden kalf en de voltooiing van de tabernakel.

De begeleiding van het leerhuis is in handen van de heer Rob Cassuto, jurist en psycholoog. Hij is ook de schrijver van het boek Reizen door de Tora, waarin hij zijn commentaren bij de wekelijkse sidra gebundeld heeft.

Gegevens van het leerhuis:
Data: de maandagen 28 januari, 11 en 25 februari en 11 maart 2019; alle avonden van 19.30 – 21.30 uur.
Plaats: de Meenthoek, Witte Kerkje, Zeisterweg 34, Odijk
Prijs: € 25,00 per persoon, losse avonden € 8,00.

Inlichtingen en aanmelding bij:
Hanneke Lafeber, (hannekelafeber[a]gmail.com), of bij
Martha Alderliesten (m.alderliesten[a]casema.nl).


↑ Top  

© Groep-KEN.net 2019   - Leden -

Uw Internet Explorer versie is verouderd.

Deze website kan niet met deze browser worden bekeken!

Upgrade uw browser naar de laatste versie (Internet Explorer 8) of installeer een andere browser, zoals Firefox of Google Chrome)