.


Classicale Werkgroep
Kerk en Israël Utrecht

Protestantse Kerk in Nederland

Het Joods monument in Woerden


Op 30 september 2002 is aan de Prins Bernhardlaan te Woerden het monument "een familiefoto" onthuld. Het is nl. geïnspireerd op de familiefoto's die veel Joodse gezinnen lieten maken vlak voor ze op transport gesteld werden naar de kampen waaruit maar weinigen van hen terugkeerden.
Het monument wil een herinnering zijn aan:
de veertien Joodse medeburgers van Woerden die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen ten gevolge van hun Joodse afkomst.
de Joodse inwoners van Woerden die in de Tweede Wereldoorlog verschrikkelijke dingen meemaakten, moesten vluchten of onderduiken en tal van familieleden verloren.
de Woerdenaren die, met gevaar voor eigen leven, zich verzetten en zich inspanden voor anderen.
Dit monument is ook een waarschuwing, omdat:
verzet tegen discriminatie, geweld, onderdrukking en vervolging geen vanzelfsprekendheid is.
een respectvol en vreedzaam samenleven een gezamenlijke verantwoordelijkheid is die betrokkenheid en inspanning vraagt van oud en jong.
Bovendien vormt het een geheel met een educatief project dat o.a. bestaat uit het boek "Het verhaal van de Joodse inwoners van Woerden" en de videofilm "Woerden en de Tweede Wereldoorlog", die aan de nieuwe generaties Woerdenaren het verhaal willen vertellen dat bij dit monurnent hoort en ook jongeren trachten op te roepen tot blijvend verzet tegen discriminatie, onderdrukking en geweld. Dit project zal in de komende jaren doorlopen.
De locatie Prins Bernhardlaan is bewust gekozen omdat veel van de Joodse inwoners van Woerden in of in de directe omgeving van deze straat woonden en er langs kwamen op weg naar het station van de, voor velen, laatste reis.
Maar dit gedenkteken staat in de schaduw van een PKN-kerk.
Gelukkig staat dit monument, als de zon schijnt, met de rug in de zon. Dat de zon maar veel schijnt!
En gelukkig mogen we als PKN-kerken bezig zijn met de uitwerking van onze verplichting het gesprek met Israël te voeren in onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Want dit hebben we nodig om het evangelie te begrijpen en verder te gaan in deze wereld.
Jacobus zegt: "Weest daders des woords en niet alleen hoorders".
En U die dit leest, doet U mee?!


Wim de Korte


gepubliceerd 2003


↑ Top  

© Groep-KEN.net 2019   - Leden -

Uw Internet Explorer versie is verouderd.

Deze website kan niet met deze browser worden bekeken!

Upgrade uw browser naar de laatste versie (Internet Explorer 8) of installeer een andere browser, zoals Firefox of Google Chrome)