.


Classicale Werkgroep
Kerk en Israël Utrecht

Protestantse Kerk in Nederland

Omwille van onze naasten


Ik denk niet, dat u weet van wie deze cartoon is. Ik kocht hem als briefkaart, in Jeruzalem, tijdens één van de vele oorlogen die er alleen al voor de staat Israël geweest zijn: 1948, 1956, 1967, 1973, 1982, 1991, 2000 ...  De cartoon is van een Tsjech, Josef Capek, en dateert uit: 1938. Maar hij is nog steeds zo actueel. Sinds ik de kaart kocht laat hij me niet meer los. Je krijgt er de kans niet voor, in het Midden Oosten.
De kaart doet me denken aan de woorden van Psalm 34: “Zoek vrede en jaag die na.”    Deze prent is er het cynische tegendeel van: de vrede, die steeds weer op de vlucht is voor het geweld in de wereld. De rabbijnen echter hebben deze tekst grote nadruk gegeven door haar als citaat te zien van woorden van Aäron, de broer van Mozes. Zo komen ze naast de “tien woorden” van Mozes te staan: “Zoek de vrede! Jaag vrede na!”
Sinds 1938 (en al veel eerder!) is de vredesduif nog steeds op de vlucht. En nog steeds komen  menigten gehavende mensen voor de hemelpoort aan. Moslims en Boeddhisten, Joden en Oosterse christenen, westerse christenen en Afrikanen ... Ik denk niet, dat God daar scheiding tussen maakt. Hij zal ze allen in Zijn erbarmen opnemen.
Van het plaatje naar Nederland. Want de rabbijnen bedoelen dit heel persoonlijk, ook voor ons. Hoe sta ik, hoe staat u, hoe staan wij Nederlanders tegenover onze naasten, bijvoorbeeld tegenover onze minderheden, onze Joodse en moslim-broeders? “Zoek de vrede! Jaag haar na!” Dat is werken aan het messiaanse toekomstbeeld, waar Micha en Jesaja van droomden: “Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, zonder dat iemand hen opschrikt, want de mond van de HERE der heerscharen heeft het gesproken. Want alle volken wandelen elk in de naam van zijn god, maar wij zullen wandelen in de Naam van de HERE, onze God.” (Micha 4:4v.)
Leviticus zegt: “Onze naasten zijn zoals wij” (19:18). Denk aan Aäron, denk aan deze cartoon – de uiterste consequentie van het achteloos omgaan met je naasten.


Machteld de Goederen


gepubliceerd 2003

 

Disclaimer
Door ons was niet te achterhalen of er nog rechten aan deze cartoon verbonden zijn.
Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken we de rechthebbende contact met ons op te nemen.


↑ Top  

© Groep-KEN.net 2019   - Leden -

Uw Internet Explorer versie is verouderd.

Deze website kan niet met deze browser worden bekeken!

Upgrade uw browser naar de laatste versie (Internet Explorer 8) of installeer een andere browser, zoals Firefox of Google Chrome)