.

Classicale Werkgroep
Kerk en Israël Utrecht

Protestantse Kerk in Nederland

Nes Ammim, christelijk dorp in Israël


Nog steeds bestaat het in 1963 gestichte christelijke dorp Nes Ammim. Nog steeds komen er vnl. jonge mensen, die vanuit Nes Ammim een “Israël ervaring” willen maken. Soms ook betekent dat: een Israël-confrontatie beleven. Waarom nog steeds dit dorp in Israël, nu (2007) met ongeveer 40 mensen van allerlei kerkelijke achtergrond, meest Nederlanders en Duitsers?

Het initiatief werd alweer lang geleden genomen door de zendingsarts Johan Pilon, toen werkzaam bij de Schotse kerk in Tiberias. Zijn visie was, dat na de stichting van de Joodse staat “een andere aanwezigheid van christenen in het land gewenst was”. Was hij zich ervan bewust hoever dit project, bestuurd door verenigingen in Nederland, Duitsland en Zwitserland, zich zou gaan uitstrekken in de toekomst? Hij sprak van “een houding van goodwill en respect”, en van “solidariteit met het Joodse volk”. Dat moet je verstaan vanuit de ander: ervaart die, dat jij je solidair voelt met hem? Dat is de toetssteen. Het betekent allereerst: geen zending. Het betekent ook heel praktisch: leren een plaats te zijn, waar een Jood zich op zijn gemak voelt; geen plek waar hij onrustig van wordt. Nes Ammim wil vanuit Israël bijdragen aan het opslaan van een nieuwe bladzijde in het boek van de relatie van het christendom tot het jodendom. dat betekende: het winnen van vertrouwen. Joden leerden, dat christenen niet alleen “de vijand” zijn, die hun hun geloof en traditie willen afpakken, maar oprecht willen begrijpen wat een Jood in zijn Jood-zijn ervaart, wat hun waarden zijn, wat hun waarheid is. In Israël kan een christen leren, dat een Jood deel uit maakt niet alleen van een gemeenschap, maar van een volk.

Voor de eerste generatie was dat gevoelsmatig: zij hadden de tweede wereldoorlog meegemaakt. Volgende generaties kwamen met steeds meer vragen, moeilijke vragen, waar het christendom als geheel nog lang niet uit is. Zo ontstond in Nes Ammim naast het harde werken voor de kost een lezingenprogramma. Bert Schüssler, predikant in Nes Ammim omstreeks 1994, zei: “Verbondenheid met Israël ligt eigenlijk voor de hand. Wij geloven in de God van Israël en, op weg achter de Zoon van Israël, Jezus, leren wij uit het boek van Israël.”

Nes Ammim – banier voor de volken – staat in een boeiend veld van leren, ervaren en ontdekken, ook over jezelf en over je eigen geloof.

Nes Ammim, nog steeds de moeite waard!


Machteld de Goederen


www.nesammim.nl en www.nesammim.org


gepubliceerd 1994


↑ Top  

© Groep-KEN.net 2019   - Leden -