.

Classicale Werkgroep
Kerk en Israël Utrecht

Protestantse Kerk in Nederland

Neve Shalom/ Wahat al – Salam: Oase van Vrede


In 1970 stichtte Bruno Hussar, een Dominicaanse priester van Egyptisch-Joodse afkomst uit het dicht bij Jeruzalem gelegen Latrun-klooster, op een stukje braakliggend terrein naast het klooster een centrum voor moslims, christenen en Joden, met de bedoeling dat deze ontmoetingsplaats zou uitgroeien tot een dorp waar Israëli’s, van Joodse en Arabische afkomst, in vrede kunnen leven zonder dat dit ten koste gaat van hun identiteit.
De pioniers gaven het dorp een treffende naam: Neve Shalom in het Hebreeuws; Wahat al-Salam in het Arabisch. In beide talen betekent dit: Oase van Vrede.

De eerste jaren kwamen vooral goeroe-zoekende buitenlanders naar Neve Shalom/ Wahat al-Salam. Zij hadden weliswaar goede intenties, maar waren geen Israëli’s en daardoor werd het doel van Hussar volledig voorbij gestreefd. Pas zes jaar na de oprichting arriveerden de eerste Israëli’s en in 2006 (red.) telt Neve Shalom/ Wahat al-Salam ruim 60 gezinnen, de helft Joods, de helft Arabisch, en is er een lange wachtlijst.
Samen leven als mensen van verschillende herkomst en culturele achtergrond moet je leren en daar kan je het beste jong mee beginnen. De kinderen van Neve Shalom/ Wahat al-Salam gaan naar dezelfde basisschool. Het onderwijs is tweetalig: de ene dag wordt in het Hebreeuws lesgegeven en de andere dag in het Arabisch. In het lesprogramma wordt veel aandacht besteed aan de verschillende culturen, met als doel de kinderen vrij van vooroordelen en stereotypen te laten opgroeien.

De belangrijkste pilaar waarop het bestaan van het dorp rust, is de in 1979 opgerichte School voor Vrede en het daaraan verbonden gastenverblijf. Uitgangspunt van de cursus op deze school is dat in een gelijke situatie waarin zowel Joden als Arabieren gelijk hebben, alleen een compromis is te bereiken als elke partij rechten inlevert. Sinds de oprichting hebben meer dan 10.000 leerlingen van Arabische en Joodse scholen uit heel Israel elkaar op deze school ontmoet. Zij leerden er respect voor elkaar te hebben en verdraagzaam te zijn. Uit de oud-cursisten begint een Joods/Arabische jeugdbeweging te ontstaan. Vanuit Neve Shalom/ Wahat al-Salam bestaan ook goede betrekkingen met ander vredesbewegingen in Israel.


Coby Schippers


websites: www.nswas.nl of www.nswas.org (Eng.)


gepubliceerd 1994


↑ Top  

© Groep-KEN.net 2019   - Leden -