.

Classicale Werkgroep
Kerk en Israël Utrecht

Protestantse Kerk in Nederland


kindercatechese over kerk en Israël/kerk en synagoge.


In Lochem ligt het zwaartepunt van de catechese niet bij 12-plussers, maar 12-minners. We hebben hier het zgn. kinderleerhuis. Bedacht en ontstaan in Tiel, in de jaren dat Bart Robbers met zijn basiscatechese kwam, in Lochem “geïmporteerd” en tot op de dag van vandaag in de praktijk gebracht. Verschillende thema’s worden met de kinderen van groep 3 t/m groep 8 van de basisschool behandeld. Ook het thema kerk-Israël is een vast onderdeel en dan met name de twee tradities die hier mee te maken hebben: die van de kerk en de synagoge. Nu hebben we in Lochem nog het “geluk” dat er een synagoge staat, prachtig gerestaureerd, maar helaas niet meer als synagoge in gebruik. Het overgrote deel van de Joodse gemeenschap heeft net als die in zoveel andere plaatsen de Holocaust niet overleefd. Vandaar de aanhalingstekens bij geluk!

Voor de behandeling van de beide tradities gaan we uit van de feesten die gevierd worden. We kijken naar verschillen, maar ook naar overeenkomsten. Zo behandelen we Pasen samen met Pesach, Pinksteren met het Wekenfeest, Kerstmis met Chanoeka. Verder besteden we aandacht aan het Loofhuttenfeest en Poeriem.
We kijken naar de Bijbelverhalen die bij de feesten een hoofdrol spelen en we gebruiken ook andere zintuigen dan onze oren. Want er valt heel wat te zien en te proeven. Onvergetelijk zijn de uren waarin we b.v. Joodse feestgerechten met de kinderen klaarmaken om die vervolgens met het grootste plezier te verorberen.

En dan is daar nog de synagoge. Regelmatig bezoeken we die met een groep kinderen, enthousiast onthaald door één van de bestuursleden die ons van alles vertelt over het gebouw, over de voormalige Joodse gemeenschap in Lochem en niet te vergeten over het unieke project, dat vanuit deze synagoge is ontwikkeld tot een jaarlijks gebeuren. Dat is de excursie van kinderen van de hoogste klas van alle Lochemse basisscholen naar Kamp Westerbork. Dankzij sponsoren, giften en bijdragen van de plaatselijke Kerken wordt dit project mogelijk gemaakt.
Alle Lochemse kinderen die hier de basisschool hebben gevolgd zijn er minstens één keer geweest! In het kinderleerhuis wordt dit belangrijke evenement uiteraard besproken. Zo komen de kinderen van buiten en binnen de kerk gegarandeerd in aanraking met zeer wezenlijke aspecten van de beide tradities en dat valt niet los te zien van het thema kerk-Israël. Dit element staat in Lochem zo vast als een (kinderleer)huis.


Ko Brevet,
predikant PKN Lochem


gepubliceerd 2010


↑ Top  

© Groep-KEN.net 2019   - Leden -