.

Classicale Werkgroep
Kerk en Israël Utrecht

Protestantse Kerk in NederlandDit jaar viert het Joodse volk het Loofhuttenfeest tegelijk met onze Israëlzondag. Het feest van een volk op reis, met uitzicht op de hemel. Het feest van een woning voor alle volken.
Dit feest van Israël is een feest dat de kerk niet kent en niet viert. Jezus vierde het wèl. En Hij leefde ons voor een leven van werken aan het komende rijk van God.
Het motto van deze Israëlzondag, ontleend aan I Koningen 19:15, is: Keer om op je weg...

Laten we met dit alles in ons achterhoofd nu eens kijken naar de prachtige ets die dr. Marcus van Loopik voor dit feest maakte. Die is gekozen voor de voorpagina van de Handreiking met preekschetsen voor de Israëlzondag. en ook op de poster en de folders, die u kunt aanvragen zijn bij het LDC in Utrecht.
In de verte zien we als in een visioen Jeruzalem, met uiterst rechts nog de stadsmuur, die niet meer nodig zal zijn als Jeruzalem dorpsgewijs bewoond gaat worden. Jeruzalem ligt er als een loofhut met uitzicht op hemel en planeten.
Links op de voorgrond trekken pelgrims op naar Jeruzalem. Herinnert u zich nog de ontroering die zich van u meester maakte, die eerste keer dat u optrok?
Rechts zien we verschillende mensen met de loelav (feestbundel) in hun hand. In de drie palmtakken uiterst rechts valt de letter Sjin te herkennen. Die lijkt wel wat op onze letter W. In het witte zand links komt deze letter nog duidelijker uit. De letter Sjin staat voor Sjaddai: de Eeuwige, die als de Almachtige die de deuren van Israël behoedt. Die letter Sjin is ook vaak te zien op de mezoeza aan de deurpost waar de centrale tekst van het Sjema Jisraeel, het Hoor Israël (Deut. 6:4-9), in opgeborgen zit.
Die Sjin wordt ook door de Cohen (priester) met de handen gevormd, wanneer hij de Aäronitische zegen over Israël uitspreekt.
En tenslotte staat de Sjin ook voor sjaloom: de vrede, harmonie tussen alle schepselen. die aan het einde der tijden vanuit deze plaats zichtbaar zal worden.

Is het niet een goede gedachte om als kerk omkeer te doen en zoals Elia terug te gaan naar een woestijn om er samen met Israël te ervaren hoe het is om Loofhuttenfeest te vieren?


Tjitske van Winzum


gepubliceerd 2004

↑ Top  

© Groep-KEN.net 2019   - Leden -