.

Classicale Werkgroep
Kerk en Israël Utrecht

Protestantse Kerk in Nederland


Ik denk niet, dat u weet van wie deze cartoon is. Ik kocht hem als briefkaart, in Jeruzalem, tijdens één van de vele oorlogen die er alleen al voor de staat Israël geweest zijn: 1948, 1956, 1967, 1973, 1982, 1991, 2000 ... Deze cartoon is van een Tsjech, Josef Capek, en dateert uit: 1938. Maar hij is nog steeds zo actueel. Sinds ik de kaart kocht laat hij me niet meer los. Je krijgt er de kans niet voor, in het Midden Oosten.
Ik schrijf dit op de ochtend van “het uur van de waarheid” en herinner mij de woorden van psalm 34: “zoek de vrede en jaag die na”. Het staat er haast een beetje achteloos. De rabbijnen hebben deze tekst nadruk gegeven door ze als citaat te beschouwen van woorden van Aäron. Zo komen ze naast de “tien woorden” van Mozes te staan: “Zoek de vrede! Jaag vrede na!”
Mocht er – wat God verhoede! – over twee weken een grote menigte gehavende mensen voor de hemelpoort staan, dan zijn dat vooral moslims. Maar er zijn ook een aantal Oosterse christenen en enkele Joden onder. Ik denk niet, dat God daar scheiding tussen maakt. Hij zal ze allen in Zijn erbarmen opnemen.
Van het plaatje naar Nederland. Want de psalmdichter spreekt heel persoonlijk. Onze Joodse en moslim-broeders hier. De toekomst van Micha en Jesaja is: “en niemand zal ze meer opschrikken.” Onze naasten: “ze zijn zoals wij”, zegt Leviticus. Denk aan Aäron, denk aan deze cartoon – de consequentie van het achteloos omgaan met je naasten.

Machteld de Goederen


gepubliceerd 2003


↑ Top  

© Groep-KEN.net 2019   - Leden -