.

Classicale Werkgroep
Kerk en Israël Utrecht

Protestantse Kerk in NederlandDit jaar is het 55 jaar geleden dat er een einde kwam aan de tweede wereldoorlog. Het is noodzakelijk om de verschrikkingen die tijdens deze wereldbrand hebben plaatsgevonden te blijven gedenken, opdat we ervan leren om in vrede met elkaar te leven. Gezien de vele revoluties en gewapende overvallen in onze dagen, blijkt dat de mensheid nog altijd niet werkelijk beseft wat de gevolgen zijn van zinloos geweld. Daarom blijft het nodig om de Sjoa te gedenken. Het Hebreeuwse woord Sjoa betekent: vernietiging. Het duidt op de ondergang van 6 miljoen Joden tijdens de tweede wereldoorlog. Onder deze 6 miljoen waren 1½ miljoen kinderen! Velen gaan aan dit gedenken voorbij omdat het zo lang geleden lijkt te zijn of omdat ze van mening zijn dat het toch niet zo erg geweest kan zijn. Maar zo erg is het wèl geweest! In de Joodse gemeenschap lijden nog steeds zeer velen, waaronder ook de kinderen van de toenmalige slachtoffers, onder de gevolgen van de satanische wreedheid die de Joden door de Nazi’s is aangedaan. Elie Wiesel zegt dat toen het absolute kwaad realiteit is geworden. Het zou steun betekenen voor het volk Israël als wij Christenen ons eerlijk zouden willen verdiepen in de verschrikkelijke dingen die toen gebeurd zijn. Want dan leren we de Joden beter begrijpen in de pijn die ze nog altijd met zich mee moeten dragen.
Begin van dit jaar verschijnt er een boek van mijn hand over deze Sjoa: Gestolde pijn. Een rondgang langs de monumenten van de Sjoa: Jeruzalem – Warschau – Treblinka – Krakau – Auschwitz. Daarin wordt, uitgaande van de gedenkheuvel in Jeruzalem Yad Vashem, de tocht terug vervolgd naar de plaatsen waar de Sjoa werkelijk is geweest. We bezoeken het voormalig getto in Warschau – het vernietigingskamp Treblinka – het vroegere getto van Krakau, waar het gebeuren van de “lijst van Schindler” zich heeft afgespeeld, het concentratiekamp Auschwitz I en het vernietigingskamp Auschwitz II Birkenau. Een bekende vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap in Nederland Mr. R.A. Levisson schreef een voorwoord. Het is bitter noodzakelijk om van de realiteit van de Sjoa kennis te nemen, opdat we verstaan waartoe totalitaire regimes mensen kunnen brengen en opdat dit nooit meer zal gebeuren!


Willem S. Duvekot


gepubliceerd 2000


↑ Top  

© Groep-KEN.net 2019   - Leden -