.

Classicale Werkgroep
Kerk en Israël Utrecht

Protestantse Kerk in Nederland

JOODS  

 
       
Algemeen   Joods.nl www.joods.nl
    Jodendom – Startkabel.nl jodendom.startkabel.nl
    Jonet jonet.nl
       
Organisaties   NIK - Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap - organisatie van Joodse Gemeenten - Nederlands Jodendom www.nik.nl
    Nederlands Verbond Voor Progressief Jodendom www.verbond.eu
    Levisson instituut www.levisson.nl
    Nederlands Israëlitische Gemeente Utrecht www.nigutrecht.nl
    Nederlands Israëlitische Gemeente Amersfoort www.nik.nl/2010/01/amersfoort
    Liberaal Joodse Gemeente Utrecht www.ljgutrecht.nl
    Stichting PaRDeS - bronnen van Joodse wijsheid www.stichtingpardes.nl
   

Joods Historisch Museum / Hollandsche Schouwburg / Portugese Synagoge /Ets Haim / Joods Monument / Menasseh ben Israel Instituut

www.jhm.nl
    Joods Educatief Centrum 'Crescas' www.crescas.nl
    Canon van 700 jaar Joods Nederland www.joodsecanon.nl
    Centraal Joods Overleg www.cjo.nl
    CIDI _ Centrum Informatie en Documentatie Israël www.cidi.nl
    Chabad- Lubavitch Nederland www.chabad.nl
    Missing Peace - informatie over Israël en het Midden-Oosten missingpeace.eu/nl
    Een Ander Joods Geluid www.eajg.nl
    Beth HaMidrash - Instituut voor Joodse Studies www.bethhamidrash.org
    SCJS - Society for Crypto Judaic Studies (Engelstalig) cryptojews.com
    Shavei – Hidden Jews and Lost Tribes (Engelstalig) www.shavei.org
       
Informatie   Jewish Encyclopedia www.jewishencyclopedia.com
    Judaism 101: The Jewish Calendar www.jewfaq.org/calendar.htm
    Joodse Geschiedenis in Kaart www.siger.org/jewish-history-on-the-map
       
Boekhandels   Uitgeverij Amphora books www.amphorabooks.nl
en dergelijke   Feldheim Publishers - Jewish Books www.feldheim.com
    Antiquariaat Rashi www.rashi.nl
    Antiquariaat Spinoza www.spinozabooks.com
    Zohar www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/Zohar.html
    Pirke de Rabbi Eliezer

www.slideshare.net/beattheking/pirke-de-rabbi-eliezer
       
       
Personen   Dr. Marcus M. van Loopik mordechai.jewishart77.fastmail.fm.user.fm
       
       
KERK & ISRAEL      
       
Kerken   PKN Kerk en Israël / Protestantse Raad Kerk en Israël www.protestantsekerk.nl/werkvelden/dialoog/KerkenIsrael
    Kerk en Israël Deputaten van de Chr. Geref. Kerken www.kerkenisrael.nl
    KRI - Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom www.kri-web.nl
       
Organisaties   Platform Appèl Kerk en Israël www.appelkerkenisrael.nl
    De Dag van het Jodendom www.dagvanhetjodendom.nl
    OJEC - Overlegorgaan tussen Joden en Christenen www.ojec.org
    Joods-Christelijke dialoog www.joods-christelijke-dialoog.nl
    ICCJ - International Council of Christians and Jews www.iccj.org
    Jewish-Christian Relations (USA) www.jcrelations.net
    Centrum voor Israël Studies www.centrumvoorisraelstudies.nl
    Christenen voor Israël www.christenenvoorisrael.nl
    Nes Ammim (Nederland) www.nesammim.nl
    Neve Shalom / Wahat al-Salaam (Nederland) www.nswas.nl
       
    MEMRI - Middle East Media Research Institute www.memri.org
    MidEastWeb - Middle East News and Reference www.mideastweb.org
       
Boekhandels   Folianti: Boekhandel, Uitgeverij en Cursuswerk www.folianti.com
    Boekhandel Kirchner, Amsterdam www.boekhandelkirchner.com
       
Personen   Dr. Peter van 't Riet www.petervantriet.nl
    Dr. Henk Vreekamp www.henkvreekamp.nl

 


↑ Top  

© Groep-KEN.net 2021   - Leden -