AfdrukkenOver een nieuw boek van Jonathan Sacks.


De problemen van nu zijn duidelijk, en ze zijn ons eigenlijk te groot: klimaat, vluchtelingen, haat, geweld, armoede….
Maar toch, wij zijn verantwoordelijk tegenover God, die veel van ons verwacht: meer dan wij in Hem, gelooft Hij in ons. Onze opdracht is om, als partners van God, te bouwen aan een plek waar mensen in vrede kunnen leven.

Dat is de boodschap van Jonathan Sacks, emeritus opperrabbijn van Groot Brittannië. Zijn boek verschijnt in november in Nederlandse vertaling.
Het betrekt ons bij het gesprek van eeuwen: Joodse gemeenschappen hebben ervaren hoe de leefregels uit de Bijbel heilzaam in de maatschappij kunnen worden uitgewerkt. De oude rabbijnen leefden in een wereld waarin zij geen macht hadden en geen kans op macht. Zij ontwikkelden het concept van de “wegen van vrede”. Het gaat om daden van compassie, om het lenigen van de nood ook over de grenzen van eigen volk heen. Want God is God van alle mensen, ieder mens is Zijn schepping.

“Het Jodendom bewaart een oude maar nog steeds overtuigende droom: helen waar anderen kwetsen, herstellen waar anderen afbreken, het kwaad opvangen door het goede te doen, Dat zijn de kenmerken van een ethiek van verantwoordelijkheid, geboren in het radicale geloof dat God ons oproept om onze vrijheid te nemen en Zijn partners te worden in het Scheppingswerk, om samen met God te bouwen aan de wereld zoals die hoort te zijn”.

Een wijs, moedig en inspirerend boek. Zeer aanbevolen.


Wybrand Ganzevoort


Jonathan Sacks, Een gebroken wereld heel maken, verantwoordelijk leven in tijden van crisis, Skandalon, 2016

gepubliceerd 2016