.

Classicale Werkgroep
Kerk en Israël Utrecht

Protestantse Kerk in NederlandTenachon is een serie-uitgave van de B. Folkertsma Stichting voor Talmudica, waarin over alle delen van de Hebreeuwse bijbel leerstof is gemaakt.
Vele oude en hedendaagse Joodse commentaren geven aan bekende Bijbelteksten een diepe kleur.
In Tenachon Tora, deel 5, lezen we een aantal commentaren bij Genesis 18:1. Via de woorden 'Hij verscheen...' wordt in de Talmoed-discussie een verband gelegd naar de navolging van de Eeuwige. Op pag. 75 gaat het over de prioriteit van 'tsedeka' - zorg voor de mensen - boven 'misjpat' - het strenge recht. Het volgende verhaal, van Rabbi Nachman Krochmal (1844), werd hier ingevoegd n.a.v. 'En Abraham zat aan de ingang van de tent in de hitte des daags..':

En zie, daar zag hij een oude man, komend van de weg door de woestijn. En Abraham stond op en snelde hem tegemoet en zei: 'Keer u naar mij, was uw voeten en overnacht hier.' En hij drong zeer bij hem aan, en hij keerde zich naar hem, naar de tent. Hij nam boter en melk en zette die voor hem en hij bakte matsot. En hij at. En nadat ze hadden gegeten en gedronken zei Abraham hem: 'Laat ons nu zegenen God, de eigenaar van hemel en aarde, want Hij heeft ons verzadigd met Zijn goedheid.' De man antwoordde en zei: 'Ik weet niets van jouw God en Zijn naam zal ik niet zegenen. Maar wel de God die bij mij verwijlt.' En Abraham ontstak in woede over de man, stond in zijn toorn op en joeg de man de woestijn in. En God kwam tot Abraham en zei: 'Abraham, waar is die mens die vannacht naar je toekwam?' Abraham antwoordde en zei: 'Ik heb hem weggejaagd, want hij wilde niet danken in Uw Naam.' En de Eeuwige zei: 'Zie nu eens, Ik heb zijn overtreding al 199 jaar geduld, hem gekleed en hem onderhouden, ook al verbitterde hij Mijn geest. En jij, een mens, vindt het al teveel om hem één nacht te dulden?' Abraham zei: 'Ik heb gefaald.' En hij repte zich en snelde de woestijn in op zoek naar de man. En hij vond hem en deed hem zitten in zijn tent en sprak goede woorden met hem.
Nachman Krochmal (1844), geciteerd door Uriël Tal (1987).


Meta van der Lee


gepubliceerd 1999


↑ Top  

© Groep-KEN.net 2019   - Leden -