.


Classicale Werkgroep
Kerk en Israël Utrecht

Protestantse Kerk in Nederland

 

Leerhuis ‘Ester, een joodse roman over de werkelijkheid’

begin 2019:
woensdag 16 en 30 januari; 13, 27 februari en 6 maart
begeleiding: prof. Dineke Houtman (bijzonder hoogleraar Judaïca met bijzondere aandacht voor de verhouding van jodendom en christendom) en ds. Paul van der Harst (emeritus predikant te Amersfoort).

Het mooie meisje Ester speelt de hoofdrol in het gelijknamige Bijbelboek. Onverwacht wordt zij koningin van de machtigste vorst op aarde. Ongedacht krijgt zij de verantwoordelijkheid voor de redding van haar volk: de Joden.
Een spannend en aansprekend verhaal. Haat en nijd, angst en moed, hoogmoed die ten val wordt gebracht. Standvastigheid die wordt beloond. Geweld en tegengeweld; het zit allemaal in de tien hoofdstukken van deze historische roman. Historisch in een dubbele betekenis, namelijk het verhaal wordt geplaatst in een fictieve historische context van het Perzische wereldrijk in de vijfde eeuw voor Christus. En historisch omdat het thema dat centraal staat: de redding van de Joden uit de dreiging van haat en vernietiging geleefde historie en werkelijkheid is voor veel Joden van gisteren en vandaag.
In vijf bijeenkomsten lezen we de tekst van het hele boek en krijgen daarbij leesvragen voorgelegd aan de hand van joodse commentaren door de eeuwen heen. Die commentaren helpen ons stil te staan bij de nuances in de tekst en daar vanuit in te gaan op ons eigen verstaan van de tekst. In kleine groepjes bespreken we wat we lezen en wat we daarbij bedenken over de actuele vragen die de tekst oproept over vervolging en verweer, persoonlijke moed, antisemitisme en discriminatie.
Daarnaast kijken we naar hoe het Poeriem-feest (Loten-feest) – geënt op het boek Ester - is ontstaan en welke betekenis het heeft in het hedendaagse Jodendom.

Locaties; Fonteinkerk (Robert Kochstraat 4, 3817 JM) en Emmaüskerk (Noordewierweg 131, 3812 DD)
deelnameprijs: 10,- (materiaal – cahier van de Stichting LEV - en koffie/thee)

Opgave (vóór 5 januari 2019) is gewenst: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Inhoud van het LEV cahier  ’Ester’; Uitgave Stichting LEV 2018
In hoofdstuk 1 komen de eerste twee hoofdstukken van het boek Ester aan de orde. Uit deze hoofdstukken zijn drie details gekozen om nader aandacht aan te besteden: Ten eerste het grote feest koning Ahasveros, ten tweede de weigering van Wasti en de vraag waarom Mordechai aan Ester opdraagt om geheim te houden wie ze is.
In hoofdstuk 2 besteden we aandacht aan hoofdstuk 3 van het boek Ester. We houden ons speciaal bezig met twee elementen uit dit hoofdstuk: Ten eerste met de vraag waarom Mordechai weigert voor Haman te buigen en zich neer te werpen (vers 2). En ten tweede met de reactie van Haman daarop (vers 5-6 en 8).
In hoofdstuk 3 bespreken we hoofdstuk 4-7 van het boek Ester. We besteden daarbij speciaal aandacht aan de rol die Ester in deze hoofdstukken speelt.
In hoofdstuk 4 houden we ons bezig met hoofdstuk 8-10 van het boek Ester. We besteden daarbij speciaal aandacht aan het tegen-edict van Mordechai (8,11-12), aan de benamingen voor de tegenstanders van de Joden in hoofdstuk 9 en aan de datum van het Poeriemfeest. Tenslotte gaan we in op de afstamming van Mordechai en Haman en de betekenis daarvan voor ons verhaal.


↑ Top  

© Groep-KEN.net 2019   - Leden -

Uw Internet Explorer versie is verouderd.

Deze website kan niet met deze browser worden bekeken!

Upgrade uw browser naar de laatste versie (Internet Explorer 8) of installeer een andere browser, zoals Firefox of Google Chrome)